gcc

Projekti GNU C dhe C + + përpilues

kopje
0
0
gcc -nostdlib <files>... `gcc -print-libgcc-file-name`

burim | detajet |