gcc

Projekti GNU C dhe C + + përpilues

kopje
1
0
gcc -c -Q -O3 --help=optimizers > /tmp/O3-opts

burim | detajet |

Opcionet: