gcc

Projekti GNU C dhe C + + përpilues

kopje
2
0
gcc -c -Q -O2 --help=optimizers > /tmp/O2-opts

burim | detajet |

Opcionet: