gawk

model skanimit dhe përpunimit të gjuhës

kopje
31
0
gawk 'BEGIN { print "hello, world" }'

detajet |

kopje
10
0
gawk '{ sum += $1 }; END { print sum }' myfile.txt

detajet |

kopje
6
0
gawk -F: '{ print $1 }' /etc/passwd

detajet |

kopje
1
0
gawk -F\t ...

burim | detajet |

kopje
4
0
gawk 'BEGIN { print "line one\nline two\nline three" }'

detajet |

kopje
0
0
gawk -F'\t' ....

burim | detajet |

kopje
2
0
gawk 'BEGIN { print _"hello, world" }'

burim | detajet |

kopje
1
0
gawk --version),

burim | detajet |

kopje
5
0
gawk 'END { print NR }' myfile.txt

detajet |

kopje
0
0
gawk 'BEGIN { print "hello, world" }'

burim | detajet |

kopje
0
0
gawk --gen-po -f myprog.awk > myprog.po

burim | detajet |

kopje
2
0
gawk '{ print $1, $2 }' myfile.txt

detajet |