funzip

filtër për nxjerrjen nga arkivi ZIP në një tub

kopje
0
0
funzip test.zip | more

burim | detajet |