funzip

filtër për nxjerrjen nga arkivi ZIP në një tub

kopje
0
0
funzip test.zip > /dev/null

burim | detajet |