funzip

filtër për nxjerrjen nga arkivi ZIP në një tub

kopje
3
0
dd if=/dev/nrst0 ibs=8k | funzip | tar xf -

burim | detajet |