full

gjithmonë pajisje të plotë

kopje
0
0
mknod -m 666 /dev/full c 1 7

burim | detajet |