fstopgm

kthyer një FaceSaver Usenix file (tm) në një graymap portativ

kopje
0
0
fstopgm | pnmenlarge 3 | pnmscale <whatever> | pgmnorm | pgmtopbm

burim | detajet |

kopje
0
0
fstopgm | pnmscale -whatever | pgmnorm

burim | detajet |

kopje
0
0
fstopgm | pnmenlarge 3 | pgmnorm | pgmtopbm

burim | detajet |

kopje
0
0
fstopgm > /dev/null

burim | detajet |

kopje
0
0
fstopgm | pgmnorm

burim | detajet |