fstobdf

gjenerojnë font BDF nga serveri font X

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL