fork

të krijojë një proces fëmijë

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL