foomatic-rip

Filter Universal print / këmishë RIP

kopje
0
0
foomatic-rip -P <printer> -o docs <file>

burim | detajet |