foomatic-ppdfile

Gjenerojnë një fotografi PPD për një combo e dhënë printer / shofer

kopje
8
0
foomatic-ppdfile [-w] [-d <driver>] -p <printerid>

burim | detajet |

Opcionet: