foomatic-ppdfile

Gjenerojnë një fotografi PPD për një combo e dhënë printer / shofer

kopje
1
0
foomatic-ppdfile -h

burim | detajet |

Opcionet: