foomatic-ppdfile

Gjenerojnë një fotografi PPD për një combo e dhënë printer / shofer

kopje
8
0
foomatic-ppdfile [-w] [-d <driver>] -p <printerid>

burim | detajet |

kopje
3
0
foomatic-ppdfile [-A] [-P pattern]

burim | detajet |

kopje
1
0
foomatic-ppdfile -h

burim | detajet |