foomatic-addpjloptions

Format PJL mundësi informacioni për të bazës së të dhënave foomatic

kopje
0
0
foomatic-addpjloptions -h

burim | detajet |