fold

përfundojë çdo linjë të dhëna të përshtaten në gjerësi të caktuar

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL