flock

aplikojnë apo të hiqni një bllokohet këshillues në një skedar të hapur

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL