find2perl

përktheni të gjetur linjat komanduese për Perl kodin

kopje
3
0
advanced: find2perl -name 'filename' -print | perl 2>/dev/null

8 vite, 9 muaj ago vcrini 0 | detajet |

kopje
0
0
simple: find2perl -name filename | perl

8 vite, 9 muaj ago vcrini 0 | detajet |