file

përcaktuar file type

kopje
1
0
file myfile.txt

detajet |

kopje
0
0
file file.c file /dev/{wd0a,hda}

burim | detajet |

kopje
0
0
file -i file.c file /dev/{wd0a,hda}

burim | detajet |

kopje
0
0
file -s /dev/hda{,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

burim | detajet |

kopje
0
0
file -s /dev/wd0{b,d}

burim | detajet |