fifo

parë-në e parë-nga dosje të posaçme, të quajtur tub

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL