fiascotopnm

Convert image ngjeshur fiasko të PGM, ose ppm

kopje
0
0
fiascotopnm foo.wfa >foo.ppm

burim | detajet |

kopje
0
0
fiascotopnm -oimage foo1.wfa

burim | detajet |

kopje
0
0
fiascotopnm -o foo1.wfa foo2.wfa

burim | detajet |

kopje
0
0
fiascotopnm --fast --magnify=-1 --double video.wfa >stream.ppm

burim | detajet |