fcntl

përshkrues manipuluar dosjen

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL