fcloseall

mbyllni të gjitha rrjedhat e hapur

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL