fchownat

ndryshimin e pronësisë së një të afërm fotografi tek një përshkrues skedar directory

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL