expand

convert tabs në hapësirat

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL