env

drejtuar një program në një mjedis të modifikuar

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL