enforce

vendosur një profil të sigurisë AppArmor për të zbatuar regjimin e ankohen mode.

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL