e2image

Save kritike metadata ext2/ext3/ext4 filesystem në një skedar

   e2image 1.41.12 (17-May-2010)
e2image: invalid option -- '-'
Usage: e2image [-rsI] device image_file