e2image

Save kritike metadata ext2/ext3/ext4 filesystem në një skedar

kopje
3
0
e2image -r /dev/hda1 - | bzip2 > hda1.e2i.bz2

burim | detajet |