e2freefrag

Fragmentimi raport të lirë hapësirë ​​informacioni

kopje
1
0
e2freefrag /dev/vgroot/lvhome

burim | detajet |