dsaparam

DSA manipulimit parametri dhe brezi

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL