drand48

gjenerojnë të shpërndarë uniformisht pseudo-random numra

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL