dpkg-reconfigure

rikonfiguruar një paketë instaluar tashmë

kopje
3
0
dpkg-reconfigure debconf

burim | detajet |