dpkg-query

një mjet për pyetje bazën e të dhënave dpkg

kopje
5
0
dpkg-query -W -f='${Package} ${Version}\t${Maintainer}\n' dpkg

burim | detajet |

kopje
0
0
dpkg-query -l 'libc6*'

burim | detajet |