dpkg-preconfigure

le të paketave të bëni pyetje para instalimin e tyre

kopje
0
0
dpkg-preconfigure [options] package.deb

burim | detajet |