dpkg-preconfigure

le të paketave të bëni pyetje para instalimin e tyre

kopje
0
0
"dpkg-preconfigure --apt --priority=low";

burim | detajet |

kopje
0
0
dpkg-preconfigure [options] package.deb

burim | detajet |

kopje
0
0
dpkg-preconfigure --apt

burim | detajet |