dlltool

Të krijojë fotografi të nevojshme për të ndërtuar dhe përdorur DLLs.

kopje
1
0
dlltool -e exports.o -l dll.lib dll.o

burim | detajet |

kopje
0
0
dlltool [-d|--input-def def-file-name]

burim | detajet |