defoma-subst

Të modifikojë një rulefile e zëvendësimit të sistemit font Defoma.

kopje
0
0
defoma-subst add-rule foo \

burim | detajet |

kopje
0
0
defoma-subst new-rule foo '# This is a comment. ' \

burim | detajet |