debconf-copydb

kopjoni një bazë të dhënash debconf

kopje
0
0
debconf-copydb configdb stdout -c Name:stdout -c Driver:Pipe \

burim | detajet |

kopje
0
0
debconf-copydb configdb pipe --config=Name:pipe \

burim | detajet |

kopje
0
0
debconf-copydb configdb newdb --pattern='^slrn/' \

burim | detajet |

kopje
0
0
ssh remotehost debconf-copydb pipe configdb \

burim | detajet |

kopje
0
0
debconf-copydb configdb backup

burim | detajet |