debconf-apt-progress

instalimin e paketave duke përdorur debconf për të shfaqur një bar përparim

kopje
2
0
debconf-apt-progress -- aptitude -y install gnome x-window-system-dev

burim | detajet |

kopje
2
0
debconf-apt-progress --from 0 --to 45 -- apt-get -y install gnome

burim | detajet |

kopje
1
0
debconf-apt-progress --from 45 --to 90 -- apt-get -y install kde

burim | detajet |

kopje
1
0
debconf-apt-progress --config

burim | detajet |

kopje
1
0
debconf-apt-progress --from 90 --to 100 -- apt-get -y install xfce4

burim | detajet |

kopje
1
0
debconf-apt-progress --stop

burim | detajet |

kopje
0
0
debconf-apt-progress --from waypoint --to waypoint [--] command [args ...]

burim | detajet |

kopje
0
0
eval "$(debconf-apt-progress --config)"

burim | detajet |

kopje
0
0
debconf-apt-progress --start

burim | detajet |