dd

kthyer dhe kopjoni një fotografi

kopje
3
0
sudo dd if=ubu.img.dmg of=/dev/rdisk1 bs=1m

8 vite, 8 muaj ago john 0 | detajet |