dbilogstrip

filtër për të normalizuar ndjekur shkrimet DBI për diff'ing

kopje
0
0
DBI_TRACE=2 perl yourscript.pl ...args2... 2>\@AMP@1 | dbilogstrip > dbitrace2.log

burim | detajet |

kopje
0
0
DBI_TRACE=2 perl yourscript.pl ...args1... 2>\@AMP@1 | dbilogstrip > dbitrace1.log

burim | detajet |

kopje
0
0
dbilogstrip dbitrace.log > dbitrace_stripped.log

burim | detajet |