date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
12
1
date -u --date=2008-01-01 +%s

detajet |

Opcionet:

  • date -u, date --utc
    -U, - UTC, - shtypura universal apo set Koha Coordinated Universal
  • date -d, date --date
    -D, - data nuk = ekranit String Ora përshkruar nga String, `tani '