date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
22
1
date -R

detajet |

Opcionet:

  • date -R, date --rfc-2822
    data dhe koha e prodhimit në RFC 2822 formatin. Shembull: Mon, 07 Aug 2006 12:34:56 -0600