date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
4
0
date +'@%s.%N'

detajet |