date

shtypura ose të caktuar datën dhe kohën e sistemit

kopje
38
4
date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S %z'

detajet |