d2i_SSL_SESSION

convert object SSL_SESSION nga / për ASN1 përfaqësimit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL