cut

hequr pjesët nga çdo linjë e dosjeve

kopje
21
2
uname -a | cut -d" " -f1,3,11,12

detajet |

Opcionet:

  • cut -f, cut --fields
    -F, - fushat = LISTA zgjedhur vetëm këto fusha; gjithashtu të shtypur çdo linjë që përmban ndonjë karakter Delimiter, përveç nëse
  • cut -d, cut --delimiter
    -D, - Kufi = DELIM përdorimi DELIM në vend të TAB për terren Delimiter