cut

hequr pjesët nga çdo linjë e dosjeve

kopje
15
0
cut -c3 file | paste - file

detajet |

Opcionet:

  • cut -f, cut --fields
    -F, - fushat = LISTA zgjedhur vetëm këto fusha; gjithashtu të shtypur çdo linjë që përmban ndonjë karakter Delimiter, përveç nëse
  • cut -c, cut --characters
    -C, - karaktere = LISTA zgjedhur vetëm këto karaktere